Aplikacija Vaje za SMA

POGOJI UPORABE

PRED UPORABO APLIKACIJE VAJE ZA SMA (v nadaljnjem besedilu: aplikacija Vaje za SMA) POZORNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE (»POGOJI«)

ČE KLIKNETE NA »POTRDI« IN »V REDU« TER (KJER JE PRIMERNO) OBKLJUKATE KVADRATEK, KI SE NANAŠA NA POGOJE UPORABE APLIKACIJE VAJE ZA SMA, SE STRINJATE S TEMI POGOJI. ČE SE NE STRINJATE S KATERIM OD TEH POGOJEV, POTEM NE DOSTOPAJTE DO APLIKACIJE VAJE ZA SMA ALI JE NE UPORABLJAJTE.

Odvisno od države, v kateri uporabljate to aplikacijo, upoštevajte, da aplikacija Vaje za SMA omogoča le možnost shranjevanja osebnih podatkov v aplikaciji Vaje za SMA brez možnosti prenosa podatkov iz aplikacije. Za vsak primer smo uvedli ustrezne zaščitne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši osebni podatki ne bodo prenesli k nam ali da bi jih mi kako drugače obdelali.

Ti pogoji predstavljajo pogodbo med podjetjem Biogen International GmbH (Biogen ali mi ali nas) in vami.

Dodatni pogoji. Nekatere funkcije, ki so na voljo prek aplikacije Vaje za SMA, lahko urejajo dodatni pogoji in določila, predstavljeni v povezavi z njimi. Pred uporabo teh storitev se morate strinjati z dodatnimi pogoji. Ti pogoji in morebitni dodatni pogoji veljajo enako. V primeru nepremostljivega neskladja med dodatnimi pogoji in temi pogoji bodo prevladali dodatni pogoji.

Spremembe pogojev. Biogen lahko kadar koli spremeni aplikacijo Vaje za SMA, ter pogoje ali druga pravila, ki urejajo njeno uporabo. Spremembe bodo objavljene v aplikaciji, zato preverite pogoje, ko uporabljate aplikacijo Vaje za SMA. Z nadaljnjo uporabo aplikacije Vaje za SMA po objavi takih sprememb se strinjate, da jih sprejemate. Vse spremembe začnejo veljati, ko jih objavimo, ter veljajo za vaš dostop do aplikacije Vaje za SMA in njeno uporabo.

UPOŠTEVAJTE, DA TI POGOJI VSEBUJEJO DOLOČBE, KI OMEJUJEJO NAŠO ODGOVORNOST DO VAS.

PODROČJE UPORABE

Aplikacija Vaje za SMA je v lasti podjetja Biogen in vam je bila dodeljena samo za osebno, nekomercialno uporabo. Biogen vas vabi k ogledu, uporabi in prenosu aplikacije Vaje za SMA izključno v vaše informativne namene. Razen če je drugače določeno v teh pogojih, ne smete kopirati, distribuirati, objavljati, prenašati, spreminjati, ustvarjati izvedenih del ali kako drugače izkoriščati katerega koli dela aplikacije Vaje za SMA. Biogen lahko prekine, spremeni ali omeji vašo uporabo te mobilne aplikacije iz katerega koli razloga brez predhodnega obvestila. Biogen si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj.

APLIKACIJA VAJE ZA SMA NE ZAGOTAVLJA ZDRAVNIŠKIH NASVETOV ALI STROKOVNIH STORITEV. Vsebina v aplikaciji Vaje za SMA je namenjena kot informativni vir glede obravnavane tematike. Pozivamo vas, da informacije potrdite z drugimi viri in jih natančno pregledate s svojim izvajalcem zdravstvenih storitev. Stalna uporaba aplikacije Vaje za SMA vam omogoča zbiranje informacij v zvezi z vašo boleznijo. Za analizo informacij ste skupaj s svojim izvajalcem zdravstvenih storitev odgovorni izključno vi. Aplikacija Vaje za SMA ne oblikuje zaključkov iz podatkov niti ne daje priporočil. Navedene informacije in zbrani podatki niso namenjeni, da nadomestijo zdravniško svetovanje ali zdravniški nasvet, ki ga ponudi zdravnik ali zdravstveni delavec. Če želite ali potrebujete takšne storitve ali nasvete, se posvetujte s strokovnim izvajalcem zdravstvenih storitev. Biogen se ne ukvarja z opravljanjem zdravstvenih ali podobnih strokovnih storitev ali svetovanjem preko aplikacije Vaje za SMA.

Aplikacija Vaje za SMA ne promovira izdelkov podjetja Biogen ali drugih razpoložljivih zdravljenj. Če potrebujete informacije o izdelkih in zdravljenju, se obrnite na svojega zdravnika ali strokovnega izvajalca zdravstvenih storitev.

UPORABNIKI IN RAČUNI

Aplikacija Vaje za SMA ni namenjena osebam, mlajšim od 18 let. ZA DOSTOP DO APLIKACIJE VAJE ZA SMA IN NJENO UPORABO MORATE BITI STARI VSAJ 18 LET. Z dostopom do aplikacije Vaje za SMA, njeno uporabo in/ali oddajo informacij v njo ali prek nje potrjujete, da ste stari najmanj 18 let.

Odgovorni ste za zagotavljanje opreme in storitev, ki jih potrebujete za dostop do aplikacije Vaje za SMA in njeno uporabo. Ne zagotavljamo, da je aplikacija Vaje za SMA dostopna na kateri koli opremi ali napravi ali s katero koli programsko opremo ali načrtom storitev.

Pridržujemo si pravico, da brez obvestila in po lastni presoji kadar koli prekinemo vašo pravico do dostopa in uporabe aplikacije Vaje za SMA ali katere koli njene komponente ter blokiramo ali preprečimo prihodnji dostop do aplikacije Vaje za SMA in njeno uporabo. Vse obveznosti ali odgovornosti, ki nastanejo pred našo prekinitvijo vašega dostopa do aplikacije Vaje za SMA, ostanejo veljavne tudi po tej prekinitvi.

ODGOVORNA UPORABA

Aplikacijo Vaje za SMA lahko uporabljate za zakonite namene in skladno s temi pogoji. Aplikacije Vaje za SMA ne smete uporabljati:

– za kateri koli namen, ki je nezakonit ali prepovedan s temi pogoji,

– za škodovanje ali povzročanje škode drugi osebi ali subjektu;

– za motenje pravilnega delovanja aplikacije Vaje za SMA; ali

– za nalaganje, objavo ali prenos kakršnega koli gradiva, ki krši kateri koli zakon, krši pravice katere koli tretje osebe ali vsebuje žaljivo, obrekljivo, sramotilno, opolzko ali drugače sporno gradivo (kot določa Biogen po lastni presoji).

STRINJATE SE, DA BOSTE BRANILI, POVRNILI ŠKODO IN ODVEZALI ODGOVORNOSTI PODJETJE BIOGEN TER NJEGOVO MATIČNO DRUŽBO, PODRUŽNICE, URADNIKE, DIREKTORJE, ZAPOSLENE, AGENTE, PODELJEVALCE LICENC IN DOBAVITELJE PRED KAKRŠNIMI KOLI DEJANSKIMI ALI GROZEČIMI ZAHTEVKI, TOŽBAMI ALI ZAHTEVAMI, ODGOVORNOSTJO IN PORAVNAVO (MED DRUGIM VKLJUČNO Z RAZUMNIMI PRAVNIMI IN RAČUNOVODSKIMI STROŠKI), KI SO POSLEDICA (ALI BI DOMNEVNO NASTALI) ZARADI VAŠE UPORABE KATERE KOLI APLIKACIJE VAJE S SMA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KI KRŠI ALI DOMNEVNO KRŠI VELJAVNO ZAKONODAJO ALI TE POGOJE.

ZAGOTAVLJANJE APLIKACIJE VAJE ZA SMA

Potrjujete in se strinjate, da se lahko aplikacija Vaje za SMA ali nekatere funkcije aplikacije Vaje za SMA občasno spremenijo s primernim obvestilom. Vsaka nova funkcija, ki dopolnjuje, izboljšuje ali spreminja obstoječo aplikacijo Vaje za SMA, je predmet teh pogojev.

Potrjujete in se strinjate, da lahko zavrnemo zagotavljanje dostopa do aplikacije Vaje za SMA ali prenehamo (trajno ali začasno) zagotavljati aplikacijo Vaje za SMA (ali katero koli funkcijo, program ali vsebino znotraj aplikacije Vaje za SMA) vam ali drugim uporabnikom po lastni presoji, brez obvestila ali odgovornosti do vas. Kadar koli lahko prenehate uporabljati kateri koli del aplikacije Vaje za SMA. Ko prenehate uporabljati aplikacijo Vaje za SMA, nas ni treba posebej obvestiti.

Potrjujete in se strinjate, da če onemogočimo dostop do vašega računa skladno s temi pogoji, vam lahko onemogočimo dostop do aplikacije Vaje za SMA, podrobnosti vašega računa ali katere koli datoteke ali druge vsebine, ki je na vašem računu.

Veljajo tudi naslednji dodatni pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji za mobilne naprave):

– Strinjate se, da ste sami odgovorni za vse stroške sporočil in podatkov, ki veljajo za uporabo vaše mobilne naprave za dostop do aplikacije Vaje za SMA. Vse takšne stroške zaračuna vaš ponudnik mobilnih storitev in jih plačate njemu. Za cene, status sodelovanja in podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

– Brezžična storitev morda ne bo vedno na voljo na vseh območjih in nanjo lahko vplivajo spremembe izdelka, programske opreme, pokritosti ali storitve, ki jih izvede vaš ponudnik storitev ali drugi.

– Za vašo uporabo naših mobilnih aplikacij lahko veljajo dodatni pogoji glede na vrsto mobilne naprave, ki jo uporabljate.

ODPOVED GARANCIJE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vaša uporaba aplikacije Vaje za SMA ali katere koli vsebine je na vašo lastno odgovornost. Razen če je izrecno navedeno drugače, Biogen ne daje nobenega jamstva, izrecnega ali implicitnega, glede pravilnosti, zanesljivosti ali razpoložljivosti aplikacije Vaje za SMA. Ne da bi omejevali splošno veljavnost prejšnjega stavka, Biogen izrecno zavrača, V NAJVEČJI MERI, KI JO OMOGOČA VELJAVNA ZAKONODAJA, IMPLICITNO JAMSTVO O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI NAMENU TER JAMSTVO GLEDE LASTNIŠTVA IN NEKRŠITVE PRAVIC TRETJIH OSEB v zvezi z vsemi gradivi, dostopnimi prek aplikacije Vaje za SMA. Zgoraj navedene izključitve morda ne veljajo v jurisdikcijah, ki ne dovoljujejo izključitve določenih implicitnih jamstev.

Biogen ne jamči, da bodo funkcije v aplikaciji Vaje za SMA varne, neprekinjene ali brez napak, da aplikacija Vaje za SMA ne bo vsebovala virusov, drugih škodljivih komponent ali zamud pri prenosu ali da bodo napake odpravljene, tudi če Biogen ve zanje.

Čeprav si po svojih najboljših močeh prizadevamo, da se vsebina aplikacije Vaje za SMA redno posodablja, Biogen ne daje nobenih zagotovil, jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, da so te informacije pravilne, popolne ali najnovejše. Vaša odgovornost je, da preverite vse informacije v tej mobilni aplikaciji, preden se zanesete nanjo.

Aplikacija Vaje za SMA je namenjena za domačo in zasebno uporabo. Če aplikacijo Vaje za SMA uporabljate za kakršne koli komercialne, poslovne ali preprodajne namene, do vas ne bomo imeli nikakršne odgovornosti za izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

Če ne ravnamo skladno s temi pogoji, smo odgovorni za izgubo ali škodo, ki jo utrpite in je predvidljiva posledica našega kršenja teh pogojev, ali če nismo ravnali z razumno skrbnostjo in usposobljenostjo, nismo pa odgovorni za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je očitno, da se bo zgodila, ali če ste v času, ko ste sprejeli te pogoje, tako vi kot mi vedeli, da se lahko zgodi.

Na noben način ne izključujemo ali omejujemo svoje odgovornosti do vas, kjer bi bilo to nezakonito. To vključuje smrt ali osebno odgovornost, ki jo povzroči naša malomarnost ali malomarnost naših zaposlenih, zastopnikov ali podizvajalcev ali goljufija ali goljufivo zavajanje.

Nismo odgovorni za dogodke, ki so zunaj našega nadzora, in ne bomo odgovorni za neizpolnjevanje ali zamudo pri izvajanju katere koli od naših obveznosti skladno s temi pogoji, ki je posledica dejanja ali dogodka zunaj našega merljivega nadzora. Sprejeli bomo razumne korake, da zmanjšamo ali preprečimo takšno zamudo.

AVTORSKE PRAVICE IN BLAGOVNA ZNAMKA

Če ni drugače navedeno, so vsa gradiva, objavljena v aplikaciji Vaje za SMA, zaščitena kot avtorske pravice, trgovska podoba, blagovne znamke in/ali druga intelektualna lastnina v lasti podjetja Biogen in/ali njegovih hčerinskih in povezanih družb ali drugih strank, ki so podjetju Biogen podelile licenco za svoje gradivo. Vsa vsebina te aplikacije Vaje za SMA je zaščitena z ameriškimi in tujimi zakoni o avtorskih pravicah. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne smete kopirati, spreminjati, nalagati, prenašati, objavljati, posredovati naprej, ponovno objavljati ali distribuirati nobene vsebine, vključno s kodo (vendar ne omejeno nanjo), ki jo vsebuje aplikacija Vaje za SMA, razen za osebne, nekomercialne namene. Razen kot je določeno v prejšnjem stavku, se ničesar, kar vsebuje aplikacija Vaje za SMA, ne sme razumeti kot podelitev licence ali drugih pravic na podlagi katerega koli patenta, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine podjetja Biogen ali katere koli tretje osebe. Nepooblaščena uporaba katere koli blagovne znamke, storitvene znamke ali logotipa podjetja Biogen lahko pomeni kršitev zveznega, državnega ali tujega prava glede znamk.

V aplikaciji Vaje za SMA ne smete odstraniti ali spremeniti obvestil o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane.

POVEZAVE

Povezave v aplikaciji Vaje za SMA vam bodo omogočile povezavo z drugimi aplikacijami, spletnimi stranmi ali storitvami, ki niso pod nadzorom podjetja Biogen. Ne podpiramo in nismo odgovorni za vsebino takih spletnih strani in/ali storitev. Do takih spletnih mest dostopate in te storitve uporabljate na lastno odgovornost.

KRAJ IN VELJAVNO PRAVO

Te pogoje in vašo uporabo aplikacije Vaje za SMA ureja zakonodaja Švice.

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva skladno s sedanjo ali prihodnjo zakonodajo, se šteje, da je taka določba izbrisana, ne da bi to vplivalo na izvršljivost vseh preostalih določb. Ti pogoji bodo v korist in zavezujoči za naslednike in prejemnike odstopljene pravice vsake stranke. Biogen lahko prenese te pogoje in pravice, vendar le, če ne vplivajo na vaše pravice ali naše obveznosti skladno s pogoji ali če imamo vaše soglasje. Svojih pravic ali obveznosti skladno s temi pogoji ne smete dodeliti ali prenesti brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja podjetja Biogen.

Naslovi in napisi v tem dokumentu so zgolj informativne narave.

SPLOŠNE DOLOČBE

Če ne vztrajamo, da izpolnite katero koli od svojih obveznosti skladno s temi pogoji, ali če ne uveljavljamo svojih pravic proti vam ali če s tem odlašamo, to ne pomeni, da smo se odpovedali svojim pravicam do vas, in ne bo pomenilo, da vam teh obveznosti ni treba izpolnjevati. Če se odpovemo vašemu neizpolnjevanju obveznosti, bomo to storili le pisno in to ne pomeni, da se bomo samodejno odpovedali morebitnemu poznejšemu neizpolnjevanju vaših obveznosti.

KRŠITVE IN DODATNE POLITIKE

Biogen si pridržuje pravico, da za resne kršitve teh pogojev glede pravil in predpisov, določenih v aplikaciji Vaje za SMA, uporabi vsa pravna sredstva, ki so na voljo po zakonu ali pravičnosti, vključno s pravico do blokiranja dostopa z naslova mobilne naprave do aplikacije Vaje za SMA.